ELK

.

Onze klimaatthema's (EN)

De klimaatwetenschap en het klimaatbeleid zijn opgedeeld in twee pijlers: (a) de reductie van broeikasgassen of mitigatie en (b) het aanpassen aan het veranderende klimaat of adaptatie.

De landbouwbodems vormen een belangrijk koolstofreservoir. Via aangepast beheer van de akkers en graslanden kan meer koolstof opgeslagen worden.