Contact

Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)

Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)

Expertisecentrum Landbouw en Klimaat

Koen Willekens

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Bart Van Droogenbroeck

Bart Van Droogenbroeck

Expert plantaardige producten en reststromen

foto van joost baert

Joost Baert

Expert veredeling en plantaardige productie

Isabel Roldán-Ruiz

Isabel Roldán-Ruiz

Wetenschappelijk directeur ILVO

Johan Robbens op een boot in een zeewierboerderij

Johan Robbens

ValgOrize project coordinator