Missie en Visie

Missie

Het ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) onderzoekt innovatieve oplossingen voor de klimaatuitdagingen waar de Vlaamse landbouw- en visserijsector voor staat. Door middel van samenwerking, kennisuitwisseling en een systemische benadering bouwen we een toonaangevend wetenschappelijk kenniscentrum uit dat steeds relevant blijft in een snel veranderend landschap. Vanuit dit kenniscentrum zijn wij een kritisch-wetenschappelijke stem met autoriteit, die beleidsmakers, de agri-foodsector en de maatschappij als geheel voorziet van science-based inzichten over landbouw en klimaat.

Visie

ILVO-ELK streeft naar een gezonde, klimaatvriendelijke en –robuuste productie door leefbare bedrijven in een duurzame agrovoedingsketen. De Vlaamse en internationale landbouw- en visserijsector moet zijn impact op klimaatverandering tot een werkbaar minimum beperken (= mitigatie), en gewapend zijn tegen de gevolgen van klimaatsverandering ( = adaptatie), in lijn met de Vlaamse, Europese en mondiale klimaatdoelstellingen.

Figuur Klimaatmitigatie en -adaptatie ELK