Missie & Visie

In lijn met de Vlaamse, Europese en zelfs mondiale klimaatdoelstellingen streeft ILVO met zijn Expertisecentrum Landbouw & Klimaat naar kennis voor een gezonde, klimaatvriendelijke en –robuuste productie door leefbare bedrijven in een duurzame agrovoedingsketen. Daarbij staat onderzoek naar het sluiten van kringlopen en het beperken van verliezen doorheen de keten, efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie, koolstofopslag en beperking van de impact van dierlijke productie voorop. Behalve op het verminderen van de impact van landbouw op het klimaat (mitigatie) zet ILVO in op aanpassingen in de landbouw aan de reeds aanwezige gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Verschillende maatregelen werken op beide pijlers tegelijk. Daarbij is het belangrijk ook steeds de ruimere duurzaamheid van de landbouwsector voor ogen te houden.


Het Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) werd eind 2016 in het leven geroepen om een ondersteunende en adviserende rol op te nemen ten aanzien van het landbouwbeleid maar ook de ruimere landbouwsector. ILVO-ELK brengt de diverse klimaatkennis op ILVO samen, identificeert hiaten en initieert waar nodig nieuw onderzoek. Het volgt internationale evoluties op vlak van landbouw- en klimaatonderzoek op de voet op en kan de Vlaamse situatie daardoor in een Europees en globaal perspectief plaatsen.

Lees meer over het ELK op de homepagina