Energie

De landbouw is goed voor ongeveer 1,9 procent van de totale Vlaamse energiebehoefte. Binnen de landbouwsector is het energieverbruik het hoogst in de serreteelt: 39 procent van de totale energieconsumptie door de Vlaamse landbouw. Energieverbruik, en de bijhorende consumptie van fossiele brandstoffen, heeft een directe link met de uitstoot van broeikasgassen. ILVO voert onderzoek naar zowel energiebesparing als het maximaal inzetten van hernieuwbare brandstoffen.

De Trias Energetica schrijft voor dat energiebesparing steeds prioriteit moet krijgen. Deze energiebesparing kan via uiteenlopende strategieën gerealiseerd worden; energiezuinige gebouwen, correcte dimensionering en oriëntatie van landbouwinfrastructuur, energiezuinige verlichting en ventilatie, energieterugwinning, enz. ILVO voert onder meer onderzoek naar energie-efficiënte ontvochtiging van serrelucht.

Verder dient er maximaal gebruik gemaakt te worden van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en geothermie. De landbouw is een mogelijke leverancier van bio-gebaseerde energie. Via de teelt en de verwerking van energiegewassen is de landbouw een producent van biobrandstoffen. ILVO voert onderzoek naar het opbrengstpotentieel van diverse biobrandstoffen, onder meer Miscanthus, korte-omloophout, maïs en sorghum. Daarnaast voert ILVO onderzoek naar het effect van deze teelten op de bodemkwaliteit, naar de verwerking van nevenstromen uit de bio-energiesector, en de competitie van energiegewassen met andere biomassatoepassingen, en de voedsel- en voederproductie in het bijzonder.

Projecten in het thema ‘energie’

  • Hoeveel energie kan je besparen in de serre door warmte terug te winnen uit de damp?
    Hoeveel energie kan je besparen in de serre door het gebruik van energieschermen?
    EXE-kas, Glitch