Energie

De landbouw is goed voor ongeveer 1,9 procent van de totale Vlaamse primaire energiebehoefte (e.g. aardgas, stookolie, benzine,…). Binnen de landbouwsector heeft de groenteteelt onder glas hierin het grootste aandeel met 51 procent, vooral in de vorm van aardgas. In de veeteelt wordt dan weer heel wat elektriciteit verbruikt, o.a. voor ventilatie en koeling of verwarming van stallen. Tegelijk is de landbouwsector sinds 2010 een netto producent van elektriciteit door de aanleg warmte-krachtkoppelingsinstallaties en zonnepanelen.

Duurzamer omgaan met energie gaat in 3 stappen, in volgorde van prioriteit: 1. Beperk het energieverbruik, 2. Gebruik hernieuwbare energie, 3. Ga zo efficiënt mogelijk met energiebronnen om. Dit wordt ook de Trias Energetica genoemd. Bij ILVO volgen we die Trias Energetica en onderzoeken we verschillende pistes in elk van de 3 stappen:

  1. Beperk het energieverbruik – bvb. energiezuinige gebouwen, correcte dimensionering en oriëntatie van landbouwinfrastructuur, energiezuinige verlichting en ventilatie, energieterugwinning, isolerende schermen,…
  2. Gebruik hernieuwbare energie – bvb. zonnepanelen, warmtepompen, biogas, (kleine) windmolens,…
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen – bvb. via efficiëntere motoren, een warmtepomp,...

Bij ILVO wordt zowel onderzoek gedaan naar de toepassing en het verhogen van de efficiëntie van deze technieken, als naar het verhogen van de acceptatie en implementatie. Het uiteindelijke doel is om het verbruik van fossiele brandstoffen in de landbouwsector tot een minimum te herleiden.

Benieuwd naar ons onderzoek over energie?

Vragen?

Contacteer ons

Veerle Van linden

Klimaatslimme landbouw en energie