Klimaatslimme bedrijfsvoering

Het is een belangrijke uitdaging voor elke landbouw(st)er om te evolueren naar een klimaatvriendelijke en -robuuste bedrijfsvoering. Daarvoor hebben zij in de eerste plaats inzicht nodig in de belangrijkste oorzaken van broeikasgas- en andere emissies op hun bedrijf, net als in de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering op hun bedrijf.

Dat inzicht wil ILVO hen geven. Daarom worden voor verschillende sectoren klimaatscans ontwikkeld, gebaseerd op de principes van levenscyclusanalyse. Die analyse leidt tot een inschatting van de klimaatimpact op bedrijfsniveau met inzicht in de verschillende emissieposten en hun relatieve bijdrage. Samen met het bedrijf wordt vervolgens een traject uitgestippeld met relevante klimaatmaatregelen om de impact van hun productie verder te verlagen. Een verbetertraject kan ook een transitie inhouden naar een ander type landbouwbedrijf of –systeem, zoals agroforestry.

Een verandering naar een klimaatslimme bedrijfsvoering vraagt nieuwe kennis, en vaak een mentaliteitsverandering en gedragsverandering van de landbouw(st)er. Adviseurs spelen een belangrijke rol in het begeleiden van dit veranderingsproces. Het ILVO werkt mee aan verschillende (internationale) netwerken die als doel hebben om de kennis en competenties van zowel adviseurs als landbouwers over (de begeleiding richting) klimaatslimme landbouw te vergroten.


Benieuwd naar ons onderzoek rond klimaatslimme bedrijfsvoering?

Vragen?

Contacteer ons

Veerle Van linden

Klimaatslimme landbouw en energie