Landschap

Ongeveer 45 procent van het gehele Vlaamse territorium of 63 procent van de open ruimte wordt gebruikt voor landbouw. Een duurzaam beheer van deze gronden -en de bodems in het bijzonder- is een essentieel onderdeel van een klimaatslim Vlaanderen.

Verder voert ILVO ook onderzoek naar het klimaatbestendig inrichten van de open ruimte, onder meer in het kader van de toename aan overstromingen, toekomstige langdurige droogteperiodes, stijgende vraag naar verkoeling en andere klimaatuitdagingen. Het ILVO werkt aan visievorming omtrent de rol van de landbouw bij de uitbouw van klimaatbestendige landschappen en de creatie van landbouw-klimaatbuffers in het bijzonder.

De uitbouw, de financiering, het beheer en het onderhoud van zo'n klimaatbestendig Vlaanderen - met een bijzondere rol voor de landbouw - is een complex beleidsvraagstuk. Allereerst zijn hierbij veel en uiteenlopende overheidsdomeinen betrokken; water, landschap, ruimtelijke planning, natuur en landbouw. Daarnaast vergt de uitbouw van een klimaatbestendig landschap om input en medewerking van diverse private actoren (burgers en bedrijven) en landbouwers in het bijzonder.

Benieuwd naar ons onderzoek over de rol van landbouw in het landschap?

Vragen?

Contacteer ons

Jeroen De Waegemaeker

Landschap