Plantaardige productie

De opwarming van de aarde heeft invloed op de temperatuur en er wordt verwacht dat tegen 2050 in Vlaanderen gemiddeld 3,3°C warmer zal zijn dat in de periode 1976-2005. De winters zullen gemiddeld milder zijn en het groeiseizoen zal vroeger beginnen. Daarnaast verwachten we een verandering in neerslagpatronen, waarbij de winterneerslag toeneemt (met 70%) en de zomerneerslag afneemt (met 20%).

Het gebrek aan zomerregen leidt tot watertekorten en vertraagt de gewasontwikkeling. ILVO onderzoekt nieuwe teelten, zoals warmteminnende gewassen (bijvoorbeeld soja) en gewassen die beter bestand zijn tegen droogte (zoals voedersorghum). Via veredeling ontwikkelt ILVO rassen met een hogere droogtetolerantie in de baanbrekende infrastructuur HYDRAS. Daarnaast verkent ILVO klimaat adaptieve mogelijkheden van alternatieve systemen, zoals zilte landbouw, agroforestry en strokenteelt, evenals teelttechnische maatregelen zoals mulchen.

Daarnaast wordt er verwacht dat de stijgende temperaturen de verspreiding van zuiderse exoten zal vergemakkelijken, waaronder de wortelknobbelnematode, dennenprocessierups en ritnaalden. Ook inheemse ziekten en plagen kunnen virulenter worden. ILVO voert onderzoek uit om ziekten en plagen te monitoren en te voorkomen en ontwikkelt beheersmaatregelen om hun verspreiding tegen te gaan.

Benieuw naar ons onderzoek over plantaardige productie?

Vragen?

Contacteer ons

Isabel Roldán-Ruiz

Plantaardige productie