Algemeen Ontdek deze live demo's tijdens de ILVO Agritechdag

25/04/2024

Tijdens de Agritechdag kan je kennismaken met ILVO's TEF Agrifood, een uitgebreide Test- en Experimenteer Faciliteit om toepassingen van AI, robotica en data in de agrifoodsector te versnellen. De veehouderij van de toekomst combineert immers de slimste sensoren met AI, edge-computing en machine-learning.

Dit is de indrukwekkende reeks live demo's die je mag verwachten op 18 juni vanaf 13.30 bij ILVO Dier in Melle.

Inschrijven voor de Agritechdag + Cool Energy Event is aanbevolen.


DEMO Ultra-Wideband (UWB) lokalisatie voegt nieuwe dimensies toe aan Precision Livestock Farming (PLF)

Om complex gedrag van rundvee te monitoren schieten bestaande sensoren vaak tekort. Toevoegen van real-time UWB-lokalisatie voegt letterlijk extra dimensies toe. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van gedragsdetectie gevoelig. Klassiek: vreten, herkauwen, tocht, kalven, maar ook drinken, bewegen en sociaal gedrag. Integratie van verschillende sensortechnologieën, big data en AI in één monitoringssysteem tilt zo PLF voor uw ogen naar het volgend niveau.
(Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

DEMO Vleeskwaliteit snel en niet-destructief ingeschat via hyperspectrale camera en machine learning

Is dit nu een varken-, rund-, kip- of lamsburger? Onze hyperspectrale camera gecombineerd met machine learning classificeert verschillende soorten gehakt op een automatische, contactloze en niet-destructieve manier. Ook kwaliteitsparameters van vlees kunnen worden ingeschat. Deze demo is een absolute aanrader voor bedrijven actief in de vleesindustrie! Maar de technologie biedt zeker ook oplossingen voor andere toepassingen in de agrovoedingssector: ingangscontrole, procesoptimalisatie, kwaliteitscontrole, ... Laat je inspireren en samen bekijken we graag welke piloottesten we voor jouw bedrijf kunnen opzetten!
( Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

Reductie ammoniakemissies: Nieuwe technieken en producten betrouwbaar doormeten

Stikstof is actueler dan ooit. ILVO onderzoekt heel wat verschillende technieken en producten die de ammoniakemissies kunnen reduceren. Maar hoe kunnen we ammoniakemissies op een betrouwbare manier meten? Ontdek in deze demo hoe het effect van mestadditieven onderzocht wordt met in-huis ontwikkelde mestcontainers en hoe we nieuwe technieken en producten in praktijkomstandigheden kunnen testen in onze Varkenscampus en rundvee PAS-stallen. (Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

DEMO Warmtepompen en PV-T panelen leveren schone energie in de veehouderij – RES4LIVE

De ILVO/UGent Varkenscampus werd in 2023 uitgerust met 2 warmtepompen, een opslagtank van 800 liter, en 24 PV-T panelen (2-in-1 PV paneel en zonnecollector). Zo onderzoeken we haalbaarheid en kostenplaatje om hernieuwbare energie naar de veeteeltsector te brengen. Het RES4LIVE project onderzoekt hoe hernieuwbare energiebronnen, waaronder PV-T panelen en warmtepompen, fossiele brandstoffen rendabel kunnen vervangen. Hoe kunnen we jou helpen de stap naar schone energie te maken? (Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

DEMO: AI en edge-computing voor combinatie beweiding en PLF

De opkomst van AI en edge-computing biedt een enorm potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe PLF-technieken. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk de locatie van het vee en hun gedrag continu en energie efficiënt te monitoren. Een opdracht waar huidige GPS sensoren niet in slagen. In deze inspirerende demo wordt de voederopname tijdens beweiding van rundvee gemonitord. Dit laat veehouders toe hun koeien, ook met beweiding, juister te voederen. Benieuwd hoe AI en edge-computing ook jouw innovaties naar een hoger niveau tillen?

DEMO Geen AI zonder data. DjustConnect ontzorgt!

Om het ontwikkelen van AI toepassingen mogelijk te maken, is data nodig…veel data. Maar hoe geraak je als bedrijf efficiënt en mét de juiste toestemmingen aan al deze data? DjustConnect biedt oplossingen. Naast de IT infrastructuur om data uit de agrovoedingsector veilig te delen, bieden we ook technische, juridische en netwerk ondersteuning op maat van uw AI project. Bezoek de demo en ontdek alle mogelijkheden van uw prille idee tot end-to end testen van uw applicatie. (diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

Slimme verneveling verlaagt temperatuur en verbetert de ademhaling!

DEMO – Fijne verneveling wordt op veel plaatsen verkeerd ingezet. Tijdig stoppen met vernevelen is immers cruciaal om een sauna-effect te voorkomen, waarbij de luchtvochtigheid te hoog wordt en hittebelasting voor de dieren stijgt in plaats van daalt. De klimaatgestuurde vernevelinstallatie in het ILVO/UGent Varkenscomplex verlaagt de temperatuur met wel 2,5°C tijdens periodes van extreme hitte. Dit verlaagt het ademhalingsritme en de hittestress bij de varkens, waardoor hun comfort en welzijn aanzienlijk verbetert. (Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

Sensoren en artificiële intelligentie tillen monitoring van dierenwelzijn naar een ongekend niveau!

Traditionele welzijnsmonitoring is complex, tijdrovend en duur. Nieuwe sensoren gecombineerd met artificiële intelligentie kunnen welzijnsindicatoren bij varkens en kippen automatisch, continu en op grote schaal monitoren. Dit laat toe het welzijn van de dieren in beeld te krijgen op het landbouwbedrijf, tijdens (uit)laden en het transport en in het slachthuis. Met deze technologie springt de sector van sporadische en beperkte welzijnsmonitoring naar een uitgebreide, real-time monitoring. Ontdek hier hoe technologie ook het leven van onze landbouwhuisdieren kan verbeteren! (Diersoort: vleesvarkens / vleeskippen)

DEMO AI algoritmes leren camera’s als een melkveehouder naar klauwen kijken

Klauwproblemen hebben een sterk negatieve impact op het welzijn van de koe en zware economische gevolgen voor een melkveebedrijf. Aandacht voor klauwgezondheid en vroegtijdige detectie van problemen is dus uitermate belangrijk. Deze demo illustreert hoe verschillende sensoren, infraroodbeelden, kleurenfoto’s en een zelflerend AI algoritme de melkveehouder ondersteunen bij het monitoring van klauwgezondheid. Laat u inspireren door hoe sensordata en slimme algoritmes de precisieveehouderij van de toekomst kunnen bepalen.

DEMO AI in de Kraamstal: Biggensterfte voorkomen met automatische beeldverwerking

Ontdek hoe AI, zeugen en biggen in de kraamstal 24/7 monitort om vroegtijdige tekenen van nood te detecteren en biggensterfte te voorkomen. Met real-time monitoring en nauwkeurige detectie kunnen landbouwers snel ingrijpen om de gezondheid van de zeugen en biggen te waarborgen, waardoor de productiviteit van de veestapel wordt gemaximaliseerd. (diersoort: varken)

DEMO Wat drinkt een koe? Monitoring waterverbruik is onontgonnen bron van kennis!

In de ILVO proefstal voor melkvee kunnen we verschillende drinkwaterbronnen met elkaar vergelijken: leidingwater, regenwater, en grondwater. We volgen in detail het waterverbruik op en valideren systemen om meer inzicht te krijgen in de individuele wateropname en het drinkgedrag van melkkoeien. Ook in de proefstallen voor varkens en pluimvee is een accurate opvolging van drinkwaterverbruik mogelijk. Drinkwatermonitoring verdient immers meer aandacht dan het op heden krijgt. Hoe helpt het antwoord op volgende vragen jouw bedrijf verder? Hoeveel drinken landbouwdieren en zouden ze moeten drinken? Hoe monitor ik het drinkwaterverbruik op stal-, groeps- of zelfs dierniveau? Welke alternatieve waterbronnen kan een landbouwbedrijf aanwenden en wat zijn daarbij belangrijke aandachtspunten? (Diersoort: rundvee / varkens / pluimvee)

DEMO Multifunctioneel platform vleeskippen

Kippen slapen en rusten graag in de hoogte. Leghennen gebruiken hiervoor een zitstok. Voor vleeskippen wordt echter een verhoogd platform aangeraden omdat ze moeite hebben om hun evenwicht te bewaren op een zitstok. We presenteren hier een prototype platform voor vleeskippen dat voorzien is van drie extra functionaliteiten om het positief effect te vergroten en toepassing ervan in de praktijk aan te moedigen: 1) een donkere en afgeschermde zone onder de platforms waar de jonge kuikens kunnen schuilen en rusten; 2) watergekoelde buizen waardoor de kippen op het platform kunnen afkoelen via hun voetzolen tijdens periodes van hittestress, en 3) de opvang en verwijdering van mest direct onder de platforms voor een betere strooiselkwaliteit en minder ammoniakvorming. (Diersoort: vleeskippen)

Enterische emissies bij rundvee meten in verschillende omstandigheden

Enterische emissies zoals methaan en koolstofdioxide meten bij individuele dieren is een uitdaging. Afhankelijk van het onderzoeksdoel zijn zeer specifieke metingen in sterk gecontroleerde omstandigheden gewenst (ILVO gasuitwisselingskamers), of wordt er net verwacht dat de omstandigheden zo dicht mogelijk aanleunen bij praktijkomstandigheden (vb. GreenFeed meettoestellen), zowel in de stal als op de weide. De beschikbare sensortechnologie en meetopstellingen laten toe in te spelen op de onderzoeksvraag en specifieke noden. (diersoort: voornamelijk rundvee)

logobanner