Onderzoeksproject De zoektocht naar duurzame voedselsystemen voeden met datagedreven innovaties

In uitvoering FOODDATAQUEST
Fooddataquest

Algemeen kader

FoodDataQuest mikt op het uitgebreider delen van data en het vlotter compatibel maken van datastromen tussen sectoren, met het doel om sociale, gezondheids-, voedings- en milieuproblemen aan te pakken. Door het overbruggen van de bestaande hiaten in de gegevensstroom stijgt de kans dat belanghebbenden gegevensgedreven inzichten verwerven om vervolgens duurzamere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Wanneer er op een slimme en efficiënte wijze meer data beschikbaar zijn dan kan dit ook leiden tot een verbeterde transparantie en efficiëntie in de hele toeleveringsketen, tot minder (voedsel)verspilling en tot de bevordering van hoogstaandere ethische praktijken. Kortom, FoodDataQuest heeft de ambitie om de algehele duurzaamheid van het agrofoodsysteem op te krikken.

Onderzoeksaanpak

FoodDataQuest volgt een innovatieve onderzoeksaanpak die het delen van gegevens bevordert door het samenbrengen van diverse gegevensbronnen uit de private en publieke sector, versterkt met data van minder voor de hand liggende bijdragers en met niet-concurrerende gegevens. Het kader van het project omvat goed gedefinieerde richtlijnen en strategieën voor gegevensverzameling, die de transformatie van het voedselsysteem effectief begeleiden met respect voor wettelijke grenzen. FoodDataQuest maakt gebruik van de nieuwste technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML) om geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en te testen. Het project hanteert een multi-actor benadering om ervoor te zorgen dat de oplossingen brede maatschappelijke voordelen opleveren. Het legt sterk de nadruk op de betrokkenheid van burgers bij gegevensgedreven innovaties in de industrie, terwijl gevoelige gegevens van meerdere belanghebbenden worden beschermd.

Relevantie/Valorisatie

Ondanks talrijke inspanningen op verschillende niveaus blijft de agrovoedingsindustrie, zowel in Vlaanderen als op Europees niveau, worstelen met een aantal uitdagingen op het gebied van sociale vraagstukken, volksgezondheid, individuele voeding, milieuproblemen, voedselverspilling en de algemene duurzaamheid van onze voedselsystemen. Dit project hanteert een proactieve aanpak door data-uitwisseling en kennisoverdracht tussen sectoren te bevorderen, met als doel een transformatie te begeleiden die de samenleving als geheel ten goede komt. Het omvat initiatieven voor capaciteitsopbouw, beleidsbijdragen gericht op het bereiken van inclusieve en duurzame voedselsystemen en het bevorderen van beter geïnformeerde besluitvormingsprocessen.

Financiering

EU Horizon Europe