Onderzoeksproject Koolstofarme en energie efficiënte innovaties voor een klimaatneutralere glastuinbouw

In uitvoering ENERGLIK
Schermen paprika serre

Contacteer onze expert

Veerle Van Linden

Veerle Van linden

Klimaatslimme landbouw en energie

Algemeen kader

ENERGLIK wil aantonen tonen hoe een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw kunnen samen sporen. De uitdaging voor deze sector is niet min: De klimaatdoelstellingen streven naar een reductie in het energieverbruik van 44% tegen 2030. Dankzij innovatie en co-creatie zijn binnen onder meer de voorafgaande projecten EXEKas en Glitch (door 13 Vlaamse en Nederlands-Limburgse bedrijven en kenniscentra, onder wie ILVO) zijn er al stappen gezet. ENERGLIK focust nu verder op vermindering van CO2-uitstoot en praktische hightech-oplossingen zoals de toepassing van dag- en nachtschermen in serres.

Onderzoeksaanpak

De tests en implementaties gebeuren opnieuw in Vlaamse en Nederlandse serres in de grensregio Vlaanderend Nederland. ENERGLIK werkt 4 innovatietrajecten uit: (1) de inzet van isolerende schermen, (2) een dampwarmtepomp, (3) rookgas-CO2-opslag en dosering en (4) een schimmelsensor. We bouwen verder op de projectresultaten van (1) het EXEkasproject waarin de dampwarmtepomp en energiebalancerende dagschermen werden ontwikkeld en (2) GLITCH waar nacht- en dagschermen verder werden ontwikkeld en toegepast in de serre met 65% energiebesparing als beloftevol resultaat. Binnen ENERGLIK wordt de stap naar de praktijk verder uitgewerkt aan de hand van demonstratieproeven bij de proefcentra en een pilootbedrijf. De milieuduurzaamheid en economische haalbaarheid van de innovatietrajecten worden becijferd en er wordt een roadmap opgemaakt met een beschrijving van hoe deze technieken kunnen bijdragen om tot een effectieve klimaatneutrale glastuinbouw te komen tegen 2050.

Relevantie/Valorisatie

De glastuinbouwsector in de grensregio België-Nederland behoort tot de absolute wereldtop. Een klimaatneutrale(re) glastuinbouw verstevigt hun positie, die momenteel sterk afhankelijk is van energieprijzen en/of subsidiesystemen. De sector kan verder ook profiteren van een groener imago. De technieken in ontwikkeling zijn toepasbaar voor de meeste energie-intensieve serregewassen.

Financiering

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
Provincie Oost-Vlaanderen
VLAIO

ENERGLIK Combologo breed