ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Het Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ELK) van ILVO is een onafhankelijk kenniscentrum, waar het beleid, de agri-food sector en de maatschappij als geheel terecht kunnen voor science-based advies en onderzoek over landbouw & klimaat.

Inschrijven voor de ELK nieuwsbrief
Illustratie expertisecentrum landbouw & klimaat

Onze klimaatthema's

Icoon wereldbol sneeuw en zon

Het is een belangrijke uitdaging voor elke landbouw(st)er om te evolueren naar een klimaatvriendelijke en -robuuste bedrijfsvoering.

Icoon akker/bodem

De landbouwbodems vormen een belangrijk koolstofreservoir. Via aangepast beheer van de akkers en graslanden kan meer koolstof opgeslagen worden.

Icoon koe

Het grootste deel van de broeikasgasemissies van de Vlaamse landbouw worden uitgestoten door de veehouderij. Binnen deze sector zijn de dierlijke vertering en de dierlijke mest belangrijke emissiebronnen.

Icoon groene technologie

De landbouw is goed voor ongeveer 1,9 procent van de totale Vlaamse energiebehoefte. Het energieverbruik kan verlaagd worden en er kan meer ingezet worden op hernieuwbare energie.

Icoon landschap groen

Ongeveer 45 procent van het gehele Vlaamse territorium wordt gebruikt voor landbouw. Een duurzaam beheer van deze gronden en bodems is een essentieel onderdeel van een klimaatslim Vlaanderen.

Icoon vis

Het opwarmen van de aarde, inclusief de Noordzee, brengt diverse processen op gang en vissers moeten hun activiteiten aanpassen aan het nieuwe klimaat.

Icoon graan

De plantaardige productie zal zich in de toekomst moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatsverandering, met o.a. hogere temperaturen, ernstigere droogtes en nieuwe ziekten en plagen.

Icoon waterdruppel

Door de klimaatverandering verschuift de waterbeschikbaarheid. Er is nood aan robuuste watersystemen in het landbouwlandschap, droogtetolerante teelten en efficiënter watergebruik in de landbouw.

Updates

Projectnieuws 22/05/2024

ILVO lanceert klimaatnieuwsbrief voor land- en tuinbouw

ELK logo
ILVO lanceert een viermaandelijkse klimaatnieuwsbrief voor de brede land- en tuinbouw. De nieuwsbrief bundelt de laatste resultaten en initiatieven uit het onderzoek, maar geeft ook duiding in de comp...
Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...